MENY

Stressreaksjon versus stressrespons

Uavhengig av om det er indre stress (som tanker) eller ytre stress (som situasjoner som oppstår), så igangsettes den samme naturlige stressreaksjonen i oss. Det er fordi kroppen vår ikke klarer å skille mellom mentale hendelser (tanker) og reelle hendelser (situasjoner).

Å være oppmerksom dette, og å kunne metoder for å møte stress på gjennom oppmerksomt nærvær, vil kunne føre til at elevene får ta bedre valg for å mestre situasjonen de står i. Reaksjonen vil oppstå, men tiden det tar til at stressfasen er over vil være kortere.

 

Stressreaksjon

I en vanlig stressreaksjon påvirkes muskel-, hjerte-, nerve- og immunforsvaret umiddelbart. «Fight», «freeze» eller «flight» følger deretter. Stressreaksjonen innebærer aktivering i Hypotalamus. Unngåelsesstrategier kan bidra til kronisk aktivering, med påfølgende hjertebank, søvnforstyrrelser, hodepine, muskelplager og angst. Dette kan medføre dårlig mestring og destruktiv atferd som overarbeid, overspising og hyperaktivitet. Ulike avhengigheter kan oppstå, som alkohol-, narkotika-, tobakk-, mat- og koffeinavhengighet.

Til slutt, og gjerne etter flere slike «runder», ender det med psykisk og fysisk utmattelse, generelt nedstemthet og manglende motivasjon. Avhengig av genetiske predisposisjoner kan alvorlige kroniske sykdommer utvikles, som i de alvorligste tilfeller har døden til følge (eksempelvis kreft eller hjerteinfarkt).

 

Stressrespons 

Dersom man klarer å forholde seg til stressor med oppmerksomt nærvær, vil ens holdning til stresset være mer adekvat. Det avhenger av persepsjonsprosessen (tolkningsprosessen) av stresset. De samme reaksjoner påbegynnes, som endringer i hypotalamus. Det vil også være en mulig aktivering av resterende reaksjoner, men i tillegg vil det være en årvåkenhet for det som pågår. Denne oppmerksomme tilnærmingen vil kunne gjøre at man ser nye muligheter man ellers ikke ville vært åpen for, samt at en raskere er tilbake til «normalen» etter stresserfaringen.

 

Inspirert av Kabat-Zinn, 1990