MENY

Avsluttede prosjekter

Her kan du lese mer om avsluttede prosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

 • Balanse i livet var en vitenskapelig utprøving av et mestringstiltak for å stimulere elevers evne til å mestre skolehverdagen og bedre deres psykiske helse.
   
 • Bambi handlet om barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd.
   
 • Dei utfordrande barna hadde som mål å avdekke, hjelpe og forebygge psykososiale vansker hos barn.
   
 • I Georgia-prosjektet samarbeidet utdanningsmyndighetene i Norge og Georgia for å legge til rette for å gi opplæring til barn og unge med funksjonsnedsettelser i det georgiske utdanningssystemet.
   
 • LP-modellen hadde som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle elever.
   
 • PPT-oppdrag var en kartlegging av materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.
   
 • Respekt var et skoleutviklingsprogram som kunne hjelpe skoler med å utvikle det faglige og psykososiale læringsmiljøet og redusere uønsket atferd.
   
 • Skoleklar var et forskingsprosjekt for bedre skolestart.
   
 • Stigma var et mobbeforskningsprosjektet.
   
 • Ungdomstrinn i utvikling var skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving, der Læringsmiljøsenteret hadde ansvar for arbeidet med klasseledelse.
   
 • VI i Sola var et utviklingsarbeid mellom Sola kommune og Læringsmiljøsenteret. Målet med samarbeidet var et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sola kommune.
   
 • Være sammen var et utviklingsprosjekt for barnehager. Grunntemaene i Være sammen var tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.
   
 • Zero var et program for nulltoleranse mot mobbing.