MENY

Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd

Bambi er et forskning- og utviklingsprosjekt rettet mot barnehager som ser på hvordan omsorgen kan tilrettelegges for å sikre videre god utvikling hos barn som har opplevd samlivsbrudd.

Et stort antall norske barn i barnehagealder opplever hvert år at deres foreldre skiller lag og nasjonal og internasjonal forskning viser at samlivsbrudd utgjør en risiko for barnas utvikling og tilpasning. Tidligere forskning peker mot at voksnes aktive tilstedeværelse og støtte kan fremme videre utvikling og tilpasning hos barn som opplever samlivsbrudd.

Hovedmålet i prosjektet har vært å vinne mer kunnskap om hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å ivareta særlige behov hos ulike barn og familier som opplever samlivsbrudd.

Prosjektet Bambi er nå avsluttet, men du kan lese mer om Bambi i prosjektets prosjektbeskrivelse (pdf), og i prosjektets resultatrapport (pdf). I venstremenyen finner du også doktorgrads- og mastergradsoppgaver knyttet til prosjektet, fagartikler og informasjon om barnehagemateriellet Ett barn – to hjem som er et resultat av forskning og dialog i prosjektet.