MENY

Barnefølelser i bilder

Små barn klarer å uttrykke seg om vanskelige følelser etter et samlivsbrudd gjennom for eksempel bilder og bøker. Det viser en ny studie utført av forskere ved Universitetet i Stavanger.

– Resultatene våre viser at barn som har opplevd samlivsbrudd har mer bekymringer, tristhet, ensomhet og frustrasjon enn de andre barn, sier førsteamanuensis Ingunn Størksen.

– Blant barna som forteller om vanskelige følelser, ser vi en blanding av reaksjoner som tristhet, frustrasjon sammen med lek og glede.

Forklarer følelser med bildekort

I gjennomføringen av studien er det brukt bildekort som viser ulike følelser og dagligdagse opplevelser. Funnene i studien bygger både på den måten barna sorterte kortene på, men også på de spontane tingene de fortalte om i forbindelse med kortsorteringen.

Ifølge studien kan barna reagere på en rekke ulike måter på foreldres samlivsbrudd. De kan ha sorg og bekymring både for sin egen del, men også i forhold til mor og far, og i forhold til praktiske endringer i hverdagen.

Noen av de små barna som hadde opplevd samlivsbrudd var bekymret for at mor og far var triste og lei seg.

– Bekymring for mor og far har vært et tema som man har vært opptatt av blant eldre barn og unge, men slik bekymring hos de minste har ikke blitt beskrevet i særlig grad før, verken i norsk eller internasjonal forskning.

– Noen av barna hadde også andre bekymringer, for eksempel i forhold til tap av "det gamle huset", eller savn etter far, sier Størksen.

Men det var også barn som ikke hadde vanskelige følelser knyttet til foreldres samlivsbrudd.

– Barnehagen skaper trygghet

– Noen av barna så også ut til å klare seg bra. Studien minner om viktigheten av at barnehagen fungerer som et trygt og stabilt miljø, og at barnehageansatte tar seg tid til å sette seg inn i barnets unike opplevelser.

– Det er viktig med ekstra mye varme og omsorg når barn opplever et samlivsbrudd i hjemmet. Bruk av barnelitteratur med illustrasjoner kan sannsynligvis hjelpe barna til å formidle litt om sin egen situasjon, mener Størksen.

Nesten førti femåringer deltok i studien, og omtrent halvparten hadde opplevd foreldres samlivsbrudd.

Studien ble gjennomført i barnehager, og barna ble bedt om å sortere bildekortene ut i fra hva som lignet mest på slik de vanligvis følte de hadde det, og ut i fra hva som var minst likt.

– Prosedyren var å starte med det som var aller mest likt og aller mest ulikt. Siden beveget vi oss innover i matrisen mot tema som opplevdes som mer nøytrale for barnet. Alle barna fikk individuell assistanse i sorteringsprosessen, forklarer Størksen.

Egnet metode til vanskelig tema

I de fleste tilfellene så kortsorteringen av bilder ut til å være en skånsom måte å kommunisere om vanskelige tema.

– Noen av barna syns imidlertid dette også var tøft, og vi så barn som ble berørt av å forholde seg til vanskelige følelser som tristhet, ensomhet, engstelse og frustrasjon, sier hun.

I Norge finnes det lite forskning rundt små barns følelser og opplevelser etter foreldres samlivsbrudd. Eksisterende forskning har ofte konsentrert seg om eldre barn, ungdom og voksne barn av skilte foreldre.

– Selv om det er vanskelig å generalisere fra studien, så gir den indikasjoner på følelser barn kan ha, sier Størksen.

 

Referanse

Størksen, Thorsen, Øverland, & Brown (2011). Experiences of daycare children of divorceEarly Child Development and Care, published online: 15 Jul 2011, doi: 10.1080/03004430.2011.585238.

Førsteamanuensis Ingunn Størksen

Førsteamanuensis Ingunn Størksen