MENY

Resultatrapport

Forskningsprosjektet Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd (BAMBI) har pågått fra 2008–2012, og det har vært mye aktivitet og publisering i prosjektet. I avslutningen av prosjektet har det blitt utarbeidet en resultatrapport som gir en oversikt over aktivitetene og publikasjonene.

Stor aktivitet

BAMBI har vært sponset av Norges forskningsråd gjennom programmet PraksisrettetFoU og har pågått fra 2008–2011/12. I denne perioden har det blitt publisert en rekke artikler, bokkapittel, master/phd-avhandlinger i tillegg til en materiellpakke for barnehager. Her er en oversikt over produksjonen:

Publisering i BAMBI

  • Artikler: 13
  • Bokkapittel/bøker (inkl. materiellet Ett barn – to hjem): 7
  • Masteroppgaver: 4
  • PhD avhandling: 1
  • Konferansedeltakelse og presentasjoner: 22
  • Deltakelse i media: ca. 20–30

I resultatrapporten (pdf) kan du lese mer om aktiviteter, forskning og publikasjoner!

Her kan du lese mer om barnehagemateriellet Ett barn – to hjem.

Logo Bambi