MENY

Datainnsamling med barn

Hvordan gjennomfører man en datainnsamling med barn?

I forbindelse med en reportasje i Dagsrevyen om en studie i BAMBI-prosjektet, ble det demonstrert hvordan vi gjennomførte datainnsamling med barna. Barna i videoen er ikke virkelige deltakere i studien, men er kun med for å demonstrere hvordan vi samlet data ved hjelp av sortering av kort.

I denne studien brukte vi visuelle kort for at barna skulle få uttykke "hvilke følelser de vanligvis hadde". Barna sorterte kortene sammen med oss i en bestemt matrise ut fra Q-metodologiske prinsipper. I den virkelige studien samlet vi data med et og et barn. For demonstrasjonens del er det med tre barn i denne videoen.

Takk til NRK ved Cathrine Oftedahl og Rolf Marnburg for at vi får bruke råopptakene deres for å demonstrere innsamlingen.

Selve studien er publisert i forskningstiddskriftet Early Child Development and Care:

Størksen, I., Thorsen, A. A., Øverland, K., & Brown, S. R. (2011). Experiences of daycare children of divorce. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2011.585238