MENY

Artikler og bokkapitler

På denne siden kan du finner fagartikler og bokkapittler som er skrevet i forbindelse med arbeidet i BAMBI-prosjektet.

 • Bruk av Q-metode i Bambi-prosjektet

  Artikkelen gir et lite overblikk over Bambi-prosjektet og hvordan Q-metode brukes i forskningen som inngår i dette prosjektet.

 • Små barn og samlivsbrudd – symptomer og tiltak

  Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som presenteres her indikerer at barnehagepersonalet har et potensial for å kunne forebygge vansker og hjelpe barn og foreldre som opplever samlivsbrudd.

 • Kan foreldres samlivsbrudd påvirke små barns tilpasning og tilknytning?

  I artikkelen presenterer Ingunn Størksen nasjonal og internasjonal forskning omkring tilknytning. Hun omtaler også det norske forsknings- og utviklingsprosjektet Bambi.

 • Utfordringer for Kasper

  Kasper har nylig begynt i barnehagen, og omtrent samtidig har han fått en stefar. Hvordan påvirker det Kasper, og hva kan barnehagen gjøre for å hjelpe ham med å takle hverdagen?

 • Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

  Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og tiltak omkring barn og samlivsbrudd har i hovedsak vært rettet mot barn og ungdom i skolen. På bakgrunn av forskning fra andre land presenterer Ingunn Størksen i denne artikkelen mulige konsekvenser blant yngre barn som har opplevd samlivsbrudd. Hun går også igjennom noen mulige handlingsalternativer for barnehageansatte i deres møte med disse barna.

 • Family narratives through the eyes of an adult child of divorce

  I denne studien undersøker forfatterne minnene til en voksen som opplevde foreldrenes skilsmisse som barn. Q-metoden er brukt i studien.

 • Barnet i barnehagen

  Ingunn Størksen har skrevet et kapittel i boka Barna våre: i går, i dag, morgen, som ble gitt ut av Frelsesarmeen i 2007. Kapittelet har fått undertittel Relasjoners betydning for tidlig utvikling.

 • Barn og ungdom og foreldres samlivsbrudd

  Hvordan går det så med barn som har opplevd foreldres samlivsbrudd? Ingunn Størksen har skrevet en fagartikkel om temaet for tidsskriftet Voksne for barn.

 • Psykososiale konsekvenser blant barn og ungdom ved samlivsbrudd

  I denne artikkelen presenteres aktuell forskning vedrørende psykososial tilpasning blant barn og ungdom som har opplevd samlivsbrudd. Et gjennomgående funn i norsk og internasjonal forskning er at det er litt flere plager og problemer blant disse barna enn det vi finner blant andre. Allikevel er det viktig å påpeke at de fleste barn og ungdommer som opplever samlivsbrudd, tilpasser seg fint.