MENY

Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og tiltak omkring barn og samlivsbrudd har i hovedsak vært rettet mot barn og ungdom i skolen. På bakgrunn av forskning fra andre land presenterer Ingunn Størksen i denne artikkelen mulige konsekvenser blant yngre barn som har opplevd samlivsbrudd. Hun går også igjennom noen mulige handlingsalternativer for barnehageansatte i deres møte med disse barna.