MENY

Psykososiale konsekvenser blant barn og ungdom ved samlivsbrudd

I denne artikkelen presenteres aktuell forskning vedrørende psykososial tilpasning blant barn og ungdom som har opplevd samlivsbrudd. Et gjennomgående funn i norsk og internasjonal forskning er at det er litt flere plager og problemer blant disse barna enn det vi finner blant andre. Allikevel er det viktig å påpeke at de fleste barn og ungdommer som opplever samlivsbrudd, tilpasser seg fint.