MENY

Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd

Hanne Pedersen ser i denne oppgaven nærmere på skilte/separerte foreldres opplevelse av eget samarbeid med barnehagen i tiden rundt samlivsbruddet. Sentrale spørsmål i oppgaven er blant annet knyttet til foreldrenes opplevese av støtte, medbestemmelse og ivaretakelse av barna.

Studien utforsker foreldres erfaringer av samarbeidet med barnehagen i tiden rundt et samlivsbrudd. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage kan være med på å hindre at barnet utvikler psykososiale vansker.

Funnene viser at foreldre synes det kan være utfordrende å samarbeide med barnehagen i forbindelse med et samlivsbrudd. Informantene mente blant annet at samarbeidet var for lite formalisert, og manglet planer, tiltak og strategier for oppfølging av barna. Teori og forskning indikerer at det kan være hensiktsmessig for barnehager å opparbeide seg gode rutiner for hvordan de skal samarbeide godt med foreldrene og hjelpe barna etter et samlivsbrudd.

Last ned Pedersens oppgave (pdf)

Barn som folder hender