MENY

Metaforisk barnelitteratur – relevans og bruk i barnehagen

I denne masteroppgaven har Trine Anda sett nærmere på hvordan barnehagepedagoger tar i bruk metaforer/ barnelitteratur når de skal hjelpe barn til å snakke om og bearbeide vanskelige følelser.

Gjennom egen praksis som pedagogisk leder i barnehagen har Anda erfart at barn kan slite med vanskelige følelser som følge av død i nær familie, at foreldrene har gått fra hverandre, sjalusi, angst, sinne og lignende. Voksne i barnehagen kan da ofte føle at de ikke strekker til i slike situasjoner og savner gode verktøy til å hjelpe barna og få snakket om å bearbeide de vanskelige følelsene.

Formålet med hennes studie er derfor å finne ut hvilken erfaring fire pedagoger i barnehagen har med bruk av barnelitteratur/metaforer til å bearbeide vanskelige følelser og forebygge psykososiale vansker.

Last ned Andas oppgave her (pdf)

 

Mor og datter leser sammen