MENY

Barn med utfordringer

I 2005 tok Fylkesmannen i Rogaland initiativ til prosjektet «De utfordrende barna». Målet var å avdekka, hjelpa og førebyggja psykososiale vanskar hos barn. Barn i alderen fire til åtte år har vore målgruppa i prosjektet, og det har vore fokus på overgangen frå barnehage til skule og SFO.

Læringsmiljøsenteret, tidlegare Senter for atferdsforskning, har hatt det faglege ansvaret for prosjektet. Totalt har ti kommunar deltatt (to kommunar var med to gonger), og det er gitt rettleiing i rundt 20 saker med barn som har utfordringar. Dei første åra var «De utfordrende barna» berre eit utadretta prosjekt, medan det i siste prosjektperiode og blei eit forskingsprosjekt.

Prosjektet «De utfordrende barna» er avsluttet.