MENY

Psykososiale vansker hos barn − hva forteller casebeskrivelsene i prosjektet De utfordrende barna

Artikkelen handler om hva som vektlegges i arbeid med casene, om det er individ eller system eller individet i system. Avslutningsvis drøftes behovet for å begynne tidlig og for å arbeide systemrettet.

Les hele artikkelen her (pdf).