MENY

LP-modellen

LP-modellen hadde som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærarane samarbeidde i lærargrupper og alle lærarane ved skulen deltok. Over 300 skular over heile landet arbeide systematisk med læringsmiljøet gjennom LP-modellen i perioden 2002 til arbeidet vart lagt ned sommaren 2017.

En lærer og tre elever jobber med en anatomisk modell av menneskekroppen

Læringsmiljøsenterets arbeid med LP-modellen vart avslutta sommaren 2017. Implementeringa er overdratt til SePU ved Høgskolen i Hedmark.

LP stod for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.

Modellen omfatta:

  • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
  • tiltaksutvikling
  • evaluering

Hensikta var å skape læringsmiljø som ga gode vilkår for sosial og skulefagleg læring uavhengig av elevenes føresetnadar. Kommunar inngjekk ein treårig kontrakt på vegne av fleire skuler.

Læringsmiljøsenteret var hovudansvarleg for implementeringa, med PPT som viktig samarbeidspartner.

Les meir i innovasjonsheftet Hvordan drive utviklingsarbeidet med LP-modellen (pdf).