MENY

Evaluering 2007–2009 (LP2)

I evalueringsrapporten av LP2 kommer det fram at lærerne mener de har fått en bedre relasjon til elevene sine.

Fra rapporten:

Resultatene fra de kvantitative kartleggingsundersøkelsene viser at det har vært en positiv utvikling innenfor flere områder i LP-skolene. Særlig er dette synlig på de lærervurderte områdene. De uttrykker at de har fått en mer strukturert undervisning, et mer positivt elevsyn, en økende trivsel på arbeidsplassen og skolekulturen generelt har blitt forbedret. Størst positiv endring finner vi innenfor området der lærerne vurderer sin relasjon til elevene.

Når det gjelder vurderingene som er knyttet opp mot elevene så finner vi ingen markante endringer, men det er en utelukkende positiv utvikling, selv om den er noe varierende.

Last ned rapporten:

Anne-Karin Sunnevåg og Ann Margareth Aasen: Implementering av LP-modellen: evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP2).