MENY

Evaluering 2008–2010 (LP3)

Rapport av Ann Margareth Aasen og Kristin Søby: «Vi ser at det funker»: en kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010 (LP3).

Fra rapporten:

Tittelen på rapporten «Vi ser at det funker» er hentet fra et utsagn til en av lærerne på den skolen som utmerket seg spesielt positivt i det kvalitative studiet. På denne skolen var det sterk tilslutning til LP, en tydelig leder med klare forventninger til sine medarbeidere, som viste at LP på denne skolen var av høy prioritet. Det er derfor et kapittel i rapporten som tar for seg både de kvalitative og de kvantitative resultatene ved denne skolen, og finner med det en sterk sammenheng mellom skolens innsats og skolens resultater.

Last ned rapporten:

«Vi ser at det funker»: en kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008-2010 (LP3)