MENY

Evaluering 2009–2011 (LP4)

Rapport av Hege Knudsmoen: Utvikling av skolens miljø: en kvantitativ spørreundersøkelse om arbeid med læringsmiljøet ved bruk av LP-modellen 2009–2011.

Fra rapporten:

De kvantitative resultatene fra undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling etter arbeidet med LP-modellen knyttet til flere av områdene ved læringsmiljøet.

Når vi sammenlikner elevvurderte områder, vurderer guttene endringer i lærernes arbeid etter innføring av LP-modellen på flere områder, enn det jentene gjør. Guttene hadde en dårligere vurdering på de fleste områdene av læringsmiljøet, enn jentene ved den første undersøkelsen. Samlet sett vurderer guttene at læringsmiljøet er forbedret etter lærerens arbeid etter LP-modellen.

Last ned rapporten