MENY

Evaluering 2010–2013 (LP5)

Når læreren opplever at skolen klarer å håndtere utfordringer, blir den enkelte lærer tryggere og bedre i stand til å takle egne utfordringer i klasserommet på en god måte.

Dette kommer fram i den femte forskningsrapporten basert på skoler som følger strategien Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP-modellen). 38 skoler som har implementert LP-modellen i perioden 2010–2013, har bidratt i forskningsprosjektet. Hensikten med undersøkelsen har vært å utvikle kunnskap om hvordan lærernes arbeid i lærergruppene bidrar til lærenes læring på en måte som kommer elevene til gode. Analyser av både det kvantitative og det kvalitative materialet viser størst positiv endring i:

  1. Samarbeid mellom lærerne
  2. Lærernes vurdering av relasjonen til elevene

Interessante sammenhenger

En stianalyse viser at det er klar sammenheng mellom lærersamarbeid og lærerens relasjon til elevene, mellom lærersamarbeid og lærernes egen trivsel og mellom lærernes trivsel og deres vurdering av relasjoner til elevene. Utvikling av samarbeid i en lærende organisasjon er et viktig mål for arbeid med LP-modellen.

– Når lærerne i et utviklingsarbeid vurderer at relasjonen til elevene har blitt bedre, kan det bety at lærerne har blitt tryggere og mer profesjonelle i samhandlingen med elevene, sier seniorrådgiver ved Læringsmiljøsenteret Torunn Tinnesand.

Hun har sammen med kollega og seniorrådgiver Hanne Jahnsen intervjuet skoleledere og gruppeledere, observerte lærergrupper i arbeid med LP-modellen og lærernes undervisning i klasserom.

Kollektiv tro på mestring

Lærersamarbeid er den enkeltfaktoren som har økt mest i skolene de to årene. Når lærere tilegner seg et felles kunnskapsgrunnlag og sammen analyserer ulike utfordringer, utvikles det en felles forståelse på skolen om hvordan det er hensiktsmessig å møte utfordringer. Det gir trygghet for den enkelte lærer i møte med elevene.

Når læreren opplever at skolen klarer å håndtere ulike utfordringer, blir den enkelte lærer tryggere og bedre i stand til å takle egne utfordringer i klasserommet på en god måte. En slik kollektiv tro på mestring for lærerne bidrar til et læringsmiljø som fremmer både faglig og sosial læring for elevene. Dette er en av konklusjonene Jahnsen og Tinnesand skriver om i rapporten.

Flermetodisk undersøkelse

Tinnesand og Jahnsen har utført den kvalitative delen av studien, mens høyskolelektor Hege Knudsmoen fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen på Hedmark har hatt ansvar for den kvantitative delen.

Skolene som var med i undersøkelsen startet med LP-modellen i 2010 og er med i den femte puljen av skoler som har arbeidet systematisk med å utvikle læringsmiljøet etter prinsippene i modellen Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

 

Tekst: Elin Kragset Vold

Les også:

Rapporten «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12) kan lastes ned her.