MENY

LP-boka "Rom for læring"

Arbeidet med skolens læringsmiljø er temaet for boka "Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse", gitt ut på Fagbokforlaget i 2013.

Boka er delt i fire deler:

 1. Læreren og læringsmiljøet
 2. Skolen og læringsmiljøet
 3. Skoleeier og læringsmiljø
 4. Kunnskapskilder

Boka inneholder tre dokumentarfortellinger skrevet av bokas redaktør, Elin Kragset Vold. Hun har oppsøkt kommuner som arbeider med LP-modellen og snakket med lærere, en rektor og en PP-rådgiver om hvordan de arbeider og hva som skal til for å få til endring.

Dokumentarfortellingene følges opp av fagtekster skrevet av senterets erfarne rådgivere. Fagtekstene utdyper forskningen og teoriene bak LP-modellen for å oppnå varig endring i skolekulturen:

 • Læringsmiljøets betydning for elevens læring
 • Pedagogisk analyse
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Utvikling av skolens kultur
 • Skoleledere i utviklingsprosesser
 • Analyse og refleksjon i lærergruppa
 • Å utvikle en lærende organisasjon
 • PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling
 • Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole
 • Kunnskapskildene
 • LP-modellen – en innovasjonsstrategi
 • Evaluering – en viktig del av skoleutvikling

Se fullstendig innholdsfortegnelse her (pdf)

Les mer om boka og kjøp den her.

Elin Kragset Vold (red.) (2013). Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse. Bergen: Fagbokforlaget. 244 s. ISBN 978-82-450-1219-4.

Omslag - Rom for læring