MENY

LP-modellen i videregående skole

I perioden 2008–2010 ble LP-modellen implementert i sju videregående skoler som et pilotprosjekt.

Tre av skolene bestemte seg for å videreføre arbeidet med LP-modellen utover prosjektperioden, og skoleåret 2011/2012 mottok to av skolene videre veiledning.

Utfordringene i læringsmiljøet i videregående skoler er ikke så forskjellige fra utfordringene i grunnskoler. Lærere melder om problemer knyttet til innsats og motivasjon, fravær, uro og forstyrring i undervisningen.

Organiseringen i videregående skoler er imidlertid mer komplisert enn i grunnskoler, noe som gjør at fokus på ledelse og samarbeid er særlig viktig når en skal gjennomføre skoleomfattende utviklingsarbeid.

I tillegg har vi erfart at flere lærere i videregående skoler enn i barne- og ungdomsskoler avgrenser lærerrollen til undervisning i sine fag. Når én faglærer har undervisningsansvar for inntil 200 elever fra en mengde forskjellige grupper, klasser og studieretninger i løpet av en uke, er en slik avgrensing av jobben lett å forstå. Tiden til kontakt med den enkelte elev blir knapp. Dette kan føre til at ulike forhold som forstyrrer elevenes læring blir individualisert og overlatt til kontaktlærer eller andre spesialfunksjoner i systemet. Forhold i læringsmiljøet som påvirker og opprettholder problemene blir underkommunisert i kollegiet, noe som igjen bidrar til å reprodusere problemene.