MENY

Verktøy

Nyttige dokumenter til bruk i arbeidet med LP-modellen: plandokumenter, brosjyrer, skjemaer, plansjer etc.

NB! Enkelte av lenkene åpner seg ikke i nettleseren: .doc-filer finner du igjen i tekstbehandlingsprogrammet ditt og .xls-filer som regneark.

Før oppstart – initieringsfasen

Når man har bestemt seg for å bruke LP-modellen

Aktivitetsplaner

Når man er i gang – implementeringsfasen

Skjemaer til bruk i lærergruppene: