MENY

Kartleggingsmateriell for PPT

Et utvalg kartleggings- og diagnostiseringsmateriell for utvikling av gode læringsmiljø.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov (Opplæringsloven § 5–6). I denne oversikten viser vi et utvalg kartleggings- og diagnostiseringsmateriell som kan bidra inn i dette arbeidet.

Oversikten er utarbeidet våren 2014 og vil bli ajourført årlig. Ta kontakt med oss dersom du kjenner til materiell du synes burde beskrives og informeres om i oversikten.