MENY

Fagpublikasjonar og materiell

Ertesvåg, S.K & Havik, T. (2010) Rettleiing til tolking av elevundersøkinga i Respekt. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

Ertesvåg, S. K., & Roland, P. (2007). Den vanskelege vidareføringa. Spesialpedagogikk.1, 42-45.

Ertesvåg, S.K. & Størksen, S. (2010) Implementering av skuleomfattande tiltak. Handbok i Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning: Universitetet i Stavanger.

Roland, E. & Vaaland, G.S. (2011) Respektprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, E., Vaaland, G. S., & Størksen, S. (2007). Respekt - Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Roland, P. (2011) Problematferd i skolen. Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? Stavanger: Senter for atferdsforskning:Universitetet i Stavanger.

Westergård, E.& Fandrem, H. (2011) Samarbeid mellom hjem og skole. Stavanger: Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.