MENY

Datainnsamling med nettbrett

Forskerne i SKOLEKLAR ser nå frem til å ta i bruk de nye nettbrettene i datainnsamlingen.

Hovedmålet i forskninsprosjektet SKOLEKLAR er å finne ut hva som fremmer og hemmer læring hos barn i overgangen mellom barnehage og skole. For å kunne besvare denne problemstillingen må forskerne hente inn data om barnas bakgrunn, tilpasning og utvikling. Frem til nå har forskerne gjennomført observasjoner av barn i ulike barnehager og samlet inn spørreskjema fra foreldre, styrere og ansatte i barnehagene. De er nå klare for neste steg i datainnsamlingen i Klepp og Sandnes.

I samarbeid med NettOp (avdeling for nettbaserte tjenester ved UiS) har forskerne utviklet et nettbrett som skal hjelpe dem med datainnsamling knyttet til førskoleferdigheter. NettOp har i tillegg til å programmere inn de ulike oppgavene, bidratt med barnevennlige tegninger og illustrasjoner.

Forskerne er veldig fornøyde med resultatet og ser frem til å starte opp, men før de får tatt fatt på siste runde, skal alle få grundig opplæring og trening i hvordan de skal bruke nettbrettet sammen med barna. Dataene som samles med nettbrettet vil inngå sammen med spørreskjemadata og observasjonsdata.

Oppgaver på nettbrettet

Brettene vil inneholde seks små oppgaver som relaterer seg til:

  • Selvregulering
  • Hukommelse
  • Ordforråd
  • Tidlig lesing
  • Tidlig matte

Gjennomføringen med hvert enkelt barn vil ta mindre enn en time.

Fordeler ved bruk av nettbrett

Fordelene ved å bruke nettbrett i denne datainnsamlingen er mange:

  • Touch screen passer bra for barn i den alderen.
  • Brett er mye mer engasjerende for barna enn penn og papir.
  • Brett gjør det mye mer hendig for testerne å administrere seks ulike tester. Man slipper mye utstyr, og har nå alt samlet ett sted.
  • Brett gjør det mulig å registrere responstid på oppgaver knyttet til konsentrasjon og selvregulering.
  • Man slipper punching av data i etterkant – siden vi allerede har dataene elektronisk.

Gode erfaringer

Forskerne har pilotert brettene med frivillige barn i den rette aldersgruppen, og inntrykket er at oppgavene som gjennomføres sammen med dem på nettbrettet er både spennende og engasjerende, både for barn og voksne.