MENY

Megan McClelland om selvregulering og skole-suksess

Gode evner er ikke nok, sier den anerkjente amerikanske forskeren Megan McClelland. For at barn skal klare seg bra på skolen og ha gode sjanser for en god utdanning, må de også ha god selvregulering. Her kan du se Megan McClelland i samtale med prosjektleder i Skoleklar, Ingunn Størksen.

For at barn skal klare seg bra på skolen og ha gode sjanser for en god utdanning, må de også ha god selvregulering. Selvregulering innebærer at barnet kan kontrollere egne tanker, følelser og atferd og den beror på kognitive evner som oppmerksomhet, hukommelse og evnen til å styre impulser. Gjennom sin forskning har Megan McClelland vist at barns evne til selvregulering er avgjørende for å gjøre det bra på skolen og for videre utdanning.

En av hennes nyeste studier viste at barn som ble vurdert til å ha god utholdenhet og oppmerksomhet/konsentrasjon i 4-årsalderen hadde 50 prosent høyere sjanse til å fullføre en bachelor-utdanning innen de var 25 år. Studien viste også at barnas tidlige evner i matte og lesing ikke i samme grad kunne predikere hvorvidt barna tok en slik utdanning. Studien tyder på at det å trene på selvregulering i tidlig alder kan ha langtidsvirkninger når det gjelder skolegang og utdanning.