MENY

Andre aktivitetar i prosjektet

Her finn du ei oversikt over ulike aktivitetar og formidling til publikum i Skoleklar.

Andre aktivitetar i prosjektet:

Datainnsamling (T1) våren 2012 i kvantitativ hovedstudie

Det er nå samlet data fra 244 barn født i 2006 i Klepp og Sandnes (barn i siste år i barnehagen). Dataene består av:

 • Spørreskjemadata fra foreldre vedrørende hvert enkelt barn
 • Spørreskjemadata fra pedledere vedrørende hvert enkelt barn
 • Spørreskjemadata fra styrere vedrørende barnehagens arbeid
 • 40 minutter med observasjon av hvert enkelt barn – gjennomført med inCLASS
 • Nettbrettdata for hvert enkelt barn vedrørende kognitive funksjoner og førskoleferdigheter

Dataene foreligger elektronisk (de er plottet/registrert i SPSS) og vil være kilde til en rekke publiseringer. Det er allerede skrevet to masteroppgaver på bakgrunn av data i fra T1.

Datainnsamling (T2) våren 2013 i kvantitativ hovedstudie

Det er nå samlet data fra 270 barn født i 2006 i Klepp og Sandnes (barn i første klasse i skolen). Dataene består av:

 • Spørreskjemadata fra foreldre vedrørende hvert enkelt barn
 • Spørreskjemadata fra lærere vedrørende hvert enkelt barn
 • Spørreskjemadata fra rektorer vedrørende barnehagens arbeid
 • Nettbrettdata for hvert enkelt barn vedrørende kognitive funksjoner, trivsel og skolefag
 • Trivselsdata fra barna selv
 • Kartleggingsdata i matte og norsk som skolene selv har samlet (med tillatelse fra foreldre får vi lov til å bruke disse i forskningsprosjektet)

Dataene fra T2 foreligger elektronisk (de er plottet/registrert i SPSS) og vil være kilde til en rekke publiseringer. Disse dataene vil danne grunnlag for ytterligere publisering på grunnlag av longitudinelle analyser.

Datainnsamling i delstudie (høst 2012): Førskolelæreres og læreres meninger/forventninger om hvilke ferdigheter som er mest viktige for barn i første klasse.

Dette er en sammenlignings-studie mellom USA og Norge og en delstudie i SKOLEKLAR. Hensikten med delstudien er å få større innsikt i førskolelæreres og læreres synspunkter angående forhold som fremmer barns læring og evne til å klare seg bra i første klasse og å identifisere likheter og forskjeller mellom førskolelærere/lærere i Norge og i USA. Vi bruker Q-metodologi som forskningsmetode for å bidra med mer kvalitative data inn i SKOLEKLAR prosjektet. Forskere i prosjektet er Ingunn T. Ellingsen, Ingunn Størksen og Arlene Arstad Thorsen (prosjektleder). Alle jobber ved Senter for atferdsforskning, Universitet i Stavanger. I tillegg er Diane Montgomery og Misty Steele, begge fra Oklahoma State University samarbeidspartnere i studien. Data samles inn fra førskolelærere med erfaring fra 5 åringer og lærere med erfaring fra første klasse i to Norske kommuner. Datainnsamlingen avsluttes 12. oktober. Tilsvarende gjøres i USA.

Delstudie om giftedness (2013)

Ella Maria Cosmovici Idsøe, May Irene Furenes og Maren Stabel Tvedt er i gang med en intensiv kvalitativ delstudie med 30 – 40 potensielt evnerike førsteklassinger. Gjennom videre testing vil de identifisere hvem av barna som virkelig har særlig gode evner, og studere problemløsning, metakognisjon og kreativitet hos disse barna. Barnets erfaringer fra barnehage og skole (trivsel osv), barnas interesser, erfaringer og forventninger til skolen vil også bli studert gjennom kvalitative intervju med barna. Delstudien er tilrådet av NSD.

Besøk av Megan McClelland og andre samarbeidspartnere

I midten av august 2012 hadde prosjektet besøk av Megan McClelland. McClelland er Førsteamanuensis i Human Development and Family Sciences ved Oregon State University hvor hun er Leder av The Healthy Development in Early Childhood Research Core ved The Hallie Ford Center for Healthy Children and Families. Hennes forskning har fokus på “school readiness” og omfatter sammenhengen mellom selvregulering og prestasjoner i barnehage og skole fra tidlig barndom til voksenalder, nye tilnærminger til å måle selvregulering, og intervensjonsstudier med fokus på å fremme disse ferdighetene hos små barn. For tiden arbeider hun med et 4-årig offentlig finansiert prosjekt for å utvikle et måleinstrument for selvregulering, og en stor intervensjonsstudie for å fremme ”school readiness” og sunn utvikling hos barn. McClelland bidro med veiledning og diskusjon omkring pågående forskning i SKOLEKLAR og ga også et åpent foredrag med tittelen: «Betydningen av selvregulering for barns sosiale utvikling og for å lykkes i skolen.»

Tidligere har vi hatt besøk av forskerne Andrew Mashburn, Jason Downer, Sylvia Rimm, og Diane Montgomery.

Formidling til publikum

Størksen, Ingunn. Godhetens gevinst. Kronikk i Stavanger Aftenblad 2013

Størksen, Ingunn. Kun én av femåringene visste hva dette het. Aftenposten, Aftenbladet, BT, Adressa, Fædrelandsvennen 16.08.2013

Størksen, Ingunn. Mobbing i barnehagen? Kronikk i Stavanger Aftenblad

Størksen, Ingunn. Relasjoner, trygghet og læring. Kronikk i Stavanger Aftenblad 2013 s. 3–3

Størksen, Ingunn. Sjekk om barnehagen «din» holder mål. Kommentar i Dagbladet 19.08.2013

Størksen, Ingunn. Smart, men lite selvregulert?. Stavanger Aftenblad 2013

Størksen, Ingunn; Cosmovici, Elena Maria; Thorsen, Arlene Margaret Arstad. Hvorfor ender mange begavede barn som bråkmakere? Senter for atferdsforskning med første norske forskningsprosjekt på temaet. Stavanger Aftenblad, 16.04.2011

Størksen, Ingunn. Nettbrett gjør forskningen til en lek. Univers – Magasin fra Universitetet i Stavanger 22.03.2013

Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn. Ani Banani lokker fram svar. Stavanger Aftenblad [Avis] 19.04.2012

Størksen, Ingunn. Den store dagen. Ringerikes Blad 20.08.2011

Størksen, Ingunn. Dette bør barnet ditt kunne før skolestart. Foreldre og barn [Internett] 03.07.2011

Størksen, Ingunn. Klar for skolen, eller? Jærbladet 12.12.2011

Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn. Barn med minoritetsbakgrunn. www.uis.no/skoleklar [Internett] 06.01.2011

Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad. Presentasjon av Skoleklar til styrere og ansatte i Klepp barnehager. Presentasjon; 10.05.2011

Størksen, Ingunn. Selvregulering gir suksess på skolen. Norges forskningsråd [Internett] 30.08.2012

Størksen, Ingunn. Skolestart – hva gjør vi når barna gruer seg? NRK Rogaland [Radio] 20.08.2012

Størksen, Ingunn. Slik skaper du en skole-vinner: Ønsker du at barnet ditt skal få seg høyere utdannelse og en godt betalt jobb i fremtiden? Da er det aktivitet og praktiske øvelser som gjelder. Stavanger Aftenblad 20.08.2013