MENY

Publikasjonar i Skoleklar!

Her er ei oversikt over publiserte bøker, artiklar og anna i Skoleklar!-prosjektet.

Publisering og aktiviteter pr. februar 2015

Sluttrapport:

Artiklar:

 • Thorsen, A. A., Steele, M., Montgomery, D. & Ellingsen, I. T. (in progress). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade.
 • Thorsen, A. A., Ellingsen, I. T., Steele, M.  & Montgomery, D. (Submitted/in progress). Contextual challenges using Q methodology in comparative research.
 • Thorsen, A. A., Ellingsen, I. T. (in progress) Teachers’ perception of important skills in first grade.
 • Ellingsen, I. T., Thorsen, A. A. & Størksen, I. (Submitted). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.
 • Størksen, I. & Mosvold, R. (Submitted). Development of a tablet computer based assessment for early math skills among Norwegian 5-year-olds.
 • Størksen, I., Ellingsen, I. T., Tvedt, M. S., & Idsøe, E. M. C. (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole: Psykometrisk vurdering av en nettbrettbasert test. Spesialpedagogikks forskningsdel, 04/13, 40–54.
 • Størksen, I. (2012). Hva er Q-metode og hvordan kan den brukes i psykologien? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 565–569. ISSN: 03326470
 • Olsson, M. E. og Mæland, A. (2012). SKOLEKLAR – Et pionerprosjekt for barnehage og skole. Første steg, 12/3, 34–38.
 • Størksen, I. (2012). New and inventive approaches to Collect Qualitative and Quantitative Data among Young Children. In: Mixed methods in Educational Research – Report from UTDANNING2020, The Norwegian research council, pages 22–27.

Bøker:

 • Fandrem, Hildegunn. (2011). Mangfold og mestring i barnehage og skole. Migrasjon som risikofaktor og ressurs. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-863-7
 • Skogen, K. og Idsøe, E. C. (2011). Våre evnerike barn – en utfordring for skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN: 978-82-7634-895-8

Paper presentasjoner og presentasjoner:

 • Ellingsen, I. T. & Størksen, I. (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Paper presented at the 2013 SRCD Biennial Meeting. April 18th–20th 2013, Seattle, Washington, USA
 • Størksen, I. & Ellingsen, I. T. (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Paper presented at the 2013 SRCD Biennial Meeting. April 18th–20th 2013, Seattle, Washington, USA
 • Ellingsen, I. T. & Størksen, I. (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Paper på seminar arrangert av UTDANNING2020, Norges forskningsråd, Oslo, 18. mars 2013.
 • Størksen, I. & Mosvold, R. (2013). Assessing early math skills with table computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children. Paper presented at the program seminar arranged by UTDANNING2020, The Norwegian Research Council, Oslo, March 18th 2013.
 • Thorsen, A. A., Ellingsen I. T., og Størksen, I. (2012). Revealing children’s experiences and emotions through Q methodology. Paper-presentation at the 28th annual Q conference, September 5–8, 2012. Pittsburgh, PA, USA.
 • Thorsen, A. A., Ellingsen, I. T., Steele, M., & Montgomery, D. (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. Paper-presentation at the 28th annual Q conference, September 5–8, 2012. Pittsburgh, PA, USA.
 • Idsøe, E. M. C. (2012). Discovering potentially gifted Norwegian preschoolers by using computer Tabs as an innovative identification procedure. Paper presentation at the European Council for High Ability Children. September 12th–15th 2012, Munster, Germany.
 • Idsøe, E.M.C. (2012). Dei evnerike barna. Utdanningskonferansen Læring for livet - samanheng i utdanningsløpet. 23. og 24. oktober 2012 i Haugesund.
 • Idsøe, E.M.C. (2012). The challenges of gifted children. Copenhagen.
 • Idsøe, E.M.C. & Hagenes, T. (2012). Hva med de evnerike barna våre? Høgskolen i Oslo: Østlandsk lærerstevne. 2. november 2012.
 • Størksen, I. (2012). Presentasjon av SKOLEKLAR for førsteklasselærere og rektorer i Klepp. 31.10.2012. Klepp Rådhus.
 • Størksen, I. (2012). Presentasjon av SKOLEKLAR for Samarbeidsutval for og skuler og barnehagar i Klepp. 30.08.2012. Klepp Rådhus.
 • Størksen, I. (2012). «SKOLEKLAR-PROSJEKTET – Datainnsamling og foreløpige funn» på konferansen Barnehagen i kunnskapssamfunnet – Temakonferanse om barnehageforskning. Arrangør: PRAKUT, Norges forskningsråd. 12. juni 2012, Hotell Bristol, Oslo.
 • Thorsen, A. A. (2012). Orientering om forskningsprosjektene Bambi og Skoleklar. Presentasjon for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) på Senter for atferdsforskning, UiS, 12. juni 2012. 
 • Størksen, I. (2012). Ulike tilnærminger for å samle data blant små barn – og kobling av ulike typer av data. Metodemangfold i forskningen – utfordringer og muligheter, arrangert av Norges forskningsråd (UTDANNING2020) 12. mars 2012.
 • Thorsen, A. A, Ellingsen, I. T. & Størksen, I. (2012). Researching children’s experiences and emotions through Q methodology. Professional practice and children's participation conference in Oslo, April 19–20th 2012.
 • Idsøe, E., & Størksen, I. (2011) Begavede barn – en utfordring for læreren, SAF Konferanse, UiS, 28. oktober 2011.
 • Thorsen, A. A. (2011). Recycling and adapting a visual Q sample into a new theme. The 27th annual Q methodology conference, Sept. 7–9, 2011, Birmingham, UK
 • Størksen, I. (2010). Preparing for School in Norwegian Daycare Centers. Posterpresentasjon på konferansen Forskning om utdanning 2010 arrangert av Norges forskningsråd. Oslo Kongressenter, 8. november 2010. 

Masteroppgaver:

 • Evertsen, C. (2013). Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Vestad, L. (2013). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige førskolebarn. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Nordahl, K. H. R. (I arbeid, 2013). Prediktorer for selvregulering hos små barn. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Hamza, S. (2013). Hvordan operasjonaliserer lærere i småskoletrinnene autoritativ klasseledelse? Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Ribesen, W. B. (2012). Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Sola, G. (2012). Lærerens rolle i forhold til barn med manglende sosial kompetanse. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Haugerud, E. M. (2012). De psykometriske egenskaper til observasjonsverktøyet inCLASS – når det anvendes i en norsk setting. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.
 • Lunde, S. (2012). Positivt engasjement og kommunikasjon med voksne i barnehagen og små barns evne til selvregulering. Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiS.