MENY

Læringsmiljøsenteret si rolle og organisering i Ungdomstrinnsatsningen

Læringsmiljøsenteret er tildelt en rolle/et oppdrag i den skolebaserte kompetanseutviklingen innenfor Ungdomstrinn i utvikling. Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev til senteret definerer hva senteret skal levere.

Tema: Senterets bidrag er knyttet til tema klasseledelse.

Målgrupper: Som nasjonalt senter skal NSLA støtte UH-sektoren i deres arbeid overfor skoler med ungdomstrinn.  Videre deltar senteret i opplæring og oppfølging av ressurslærere, skoleledere og skoleeiere i henhold til bestillinger fra Utdanningsdirektoratet.

De aktuelle lærerutdanningsinstitusjonene er organisert i 6 Regionale nettverk for UH-sektoren. NTNU koordinerer arbeidet med disse nettverkene i satsningen. Læringsmiljøsenteret deltar på nettverkssamlingene som NTNU har faglig ansvar for.

Intern organisering

I senterets prosjektgruppe for arbeid med Ungdomstrinnsatsningen deltar ansatte fra begge avdelingene (Porsgrunn og Stavanger).

Hver av UH-regionene har en fast kontaktperson ved senteret.

 

Les også

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet (pdf)