MENY

Siste samling for pulje 2

Tredje og siste samling for ressurslærere i pulje 2 i «Ungdomstrinn i utvikling» er vel gjennomført.

Deltakerne på samlingen hører på foreleseren. Unni Vere Midthassel snakker om klasseledelse for ressurslærerne på samlingen.

De siste ukene har det vært arrangert to samlinger, hver på to dager, på Quality airport hotell i Oslo. Her var til sammen 430 ressurslærere fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Finnmark, Buskerud, Vestfold, Sogn, Fjordane, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Hedmark, Oppland, Telemark, Østfold, Akershus og Oslo samlet. Samlingene var både lærerike og krevende.

Refleksjoner rundt klasseledelse

Utvikling av god klasseledelse har vært i sentrum gjennom alle samlingene. En integrert kompetanse som består av relasjoner, læringskultur og læringsfelleskap, struktur, rutiner, regler, tydelig forventninger og motivering er essensen av klasseledelse.

Ressurslærere ble utfordret til å karakteriserte en særs dyktig lærer i klasseledelse og beskrive denne læreren med ett ord. De ble også utfordret til å tenke hvordan de kan bidra til kollegers motivasjon for å endre atferd.

Deltakere har fått påfyll om ny forskning på læreres læring og klasseledelse. Læringsmiljøsenterets CIESL-prosjekt ble presentert for å gjøre ressurslærere mer bevisst på hvordan lærere lærer om klasseledelse. De har også reflektert over kunnskapskildene og prøvde å finne svar på hva skal til for å øke bruken av forskningsbasert kunnskap.

Nyere klasseromsforskning ved Allen, Pianta, Hamre (2012), vekket lærernes interesse når det gjelder lærer-elev interaksjoner og ny en metode å måle emosjonell støtte, organisering, læringsstøtte og ikke minst engasjement  i klasserommet.

Ressurslærere hadde god tid til å reflektere, diskutere og oppsummere utfordringer og muligheter de har opplevd som ressurslærere det siste året, samt å diskutere veien videre. Systematisk arbeid og felles ansvar er det viktigste faktorer får å få det til.

 

Tekst: stipendiat Ksenia Solheim