MENY

Utviklingsarbeid i Sandnes, Stavanger og Egersund

Læringsmiljøsenteret og Institutt for grunnskoleopplæring, idrett og spesialpedagogikk (Igis) ved Universitetet i Stavanger samarbeider om skuleutvikling ved nokre skular i Sandnes, Stavanger og Egersund.

Dette er skular som arbeidar med klasseleiing i Ungdomstrinn i utvikling. Frå IGIS er det Kåre Andreas Folkvord og Vidar Kjetilstad som samarbeider med Grete Sørensen Vaaland, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørbø og Grete Dalhaug Berg frå Læringsmiljøsenteret.

Arbeidet er i nært samarbeid med rektorar ved skulane og utviklingsrettleiarar i dei ulike kommunane. Målet er å dele råd og kompetanse med skulane i samband med deira eigen skule og praksis.