MENY

Den utfordrande elevsamtalen – når samtalen blir knapp

Elevsamtale er her forstått som samtalar mellom lærar og elev der både fagleg og sosialt fokus er vektlagt. Det er lagt til grunn i forskrift til opplæringslova at elevar har rett til minst ein samtale i halvåret. Her finner du tre filmar om elevsamtalen, samt refleksjonsoppgåver.