MENY

Film 1: Innleiing om elevsamtalen

Den lovpålagde elevsamtalen kan vera utfordrande når lærar og elev ikkje har ein god relasjon. Denne filmen handlar om korleis forståing av kommunikasjon og relasjon ligg til grunn for elevsamtalen.