MENY

Film 2: Den utfordrande samtalen

Tilpassingar av tid og rom kan vera ekstra viktig når samtalen med elevar er utfordrande. Her diskuterer Rand M. Sølvik og Pål Roland formelle og uformelle samtalar mellom elev og lærar.