MENY

Film 3: Mange uformelle samtalar

Den formaliserte elevsamtalen skjer ikkje i eit vakuum, men må sjåast i samanheng med den relasjonsbygging som skjer gjennom heile skuleåret. Denne korte filmen handlar om korleis læraren kan investere i korte samtalar i skulekvardagen.