MENY

Nulltoleranse overfor mobbing

Skulane har plikt til å arbeide for å tilby alle elevar eit godt og utviklande psykososialt miljø utan mobbing. Likevel opplever meir enn 5 prosent av elevane i grunnskulen å bli mobba kvar veke eller oftare.

Bilde av jenter som peker mot en annen jente i en garderobe.

For å hjelpe skulane med å etablere eit godt arbeid mot mobbing inviterer Læringsmiljøsenteret skulane til å innføre skuleutviklingsprogrammet Zero. Sidan starten i 2003 fram til programmet vart avslutta i 2017 har meir enn 400 skular i Noreg arbeidd med Zero-programmet. Eit godt resultat av arbeidet krev god, kontinuerleg innsats.

I programmet står nulltoleranse overfor mobbing sentralt. I tillegg handlar det om aktiv involvering i heile skulemiljøet og forplikting. Både tilsette, elevar og foreldra skal involverast slik at alle partar får eit eigarforhold til skulen sitt arbeidet mot mobbing.

Skulane opprettar ei prosjektgruppe som blir sentral i arbeidet med programmet. Læringsmiljøsenteret har utvikla materiell og støttar skulane med kurs, seminar, rettleiing og kartlegging av elevane si oppleving av mobbing på skulen.

Gjennom arbeidet med programmet skal dei tilsette på skulane lage ein eigen handlingsplan mot mobbing. Felles forståing og handling er viktig.