MENY

Jeg, en Zero-forelder?

Arbeidet med Zero-prosjektet ved Vågen skole inspirerte foreldrerepresentantene Anne-Berit Sorteberg Vik og Gunhild Marie Osaland til å samle antimobbe-arbeidet i en foreldrefolder.

– Vi ønsket å lage en folder som videreformidlet kunnskap og holdninger fra Zero-prosjektet ut til de andre foreldrene ved skolen, sier Vik og Osaland.

De fremhever det ansvaret foreldre har for å lære barn respekt, omtanke, empati og høflighet fra de er små.

– Barn må forstå at anti-mobbeoppførsel ikke bare er noe de lærer på skolen, men noe som skal følges uansett hvor man er, sier Vik.

Å tørre og bry seg

Folderen inneholder konkrete beskrivelser av aktuelle problemstillinger for barn og foreldre, og beskrivelser av hvordan dette kan oppleves. Den er laget med tanke på at den skal vekke foreldrenes interesse og vise hvordan de gjennom enkle grep og handlinger kan bidra til å forbedre en mobbesituasjon.

– Vi håper folderen bidrar til at foreldre tar del i arbeidet mot mobbing, og at de får en bekreftelse av at de virkelig kan utgjøre en forskjell, sier Osaland.

De legger begge vekt på at små grep ofte kan gi store utslag.

– Arbeidet mot mobbing handler ikke om penger og store prosjekter. Det handler om de konkrete gjøremålene, samtalene og tanken våre i hverdagen. Det handler om at vi må tørre å bry oss, sier Vik.

Spre budskapet

Vik og Osaland har fått gode tilbakemeldinger på folderen. Både fra foreldre, lærere, PPT og SAF. Folderen har nå spredd seg rundt til andre skoler, kollegaer og kjente.

– Det synes vi er utrolig positivt. Det er gjennom stadig spredning, diskusjon og behandling at budskapet i folderen kan få størst gjennomslagskraft, og på den måten bidra til at barn som blir mobbet kan få en bedre hverdag, avslutter de.

Last ned folderen Eg – ein Zero-forelder? (pdf)

Zero-forelder?