MENY

Voss – en Zero-kommune

I Voss kommune skal alle skoler innføre Zero. Målet er å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø for alle barn og unge i kommunen.

Ønsket er å skape et felleskap hvor verdiene  inkludering, nulltoleranse mot mobbing og trygghet ligger forankret i hverdagen til elevene, barna og de ansatte. Med mange små og store skoler spredt utover i kommunen, har Voss en utfordrende skolestruktur.

– Utfordringen er å sette hele mennesket i fokus, ikke bare tenke på det faglige. Min visjon er at ingen elever skal kvie seg for å gå på skolen. Da må man jobbe med miljø og trivsel, forteller Bjørg Mundal, konsulent ved kommunalavdeling Pedagogiske tenester i Voss kommune.

Det ble arrangert et felles møte med alle politikere og alle skoleledere hvor de diskuterte hvordan man i praksis kan få til en skole der alle trives og lærer. På dette møtet la man vekt på opplæringsloven, elevenes rettigheter og mobbing. Ønsket er å få en skole som setter fokus på forebygging og løsning, og som har felles holdninger til mobbing. Resultatet:

– På Voss vil vi skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. Vi ønsker å ta ansvar og arbeide mot dette målet, sier hun.

Et steg i riktig retning

For Voss kommune var det viktig å velge en samarbeidspartner som kunne ta utfordringen med mange skoler med ulike størrelse, og som kunne være fleksible i forhold til innhold.

– Det var viktig å velge program som kunne håndtere en mangfoldig skolestruktur. I tillegg ønsket vi et program som setter et sterkt søkelys på forebygging, og ikke bare arbeidet med å se etter eksisterende mobbing ved skolene, bemerker Mundal.

Zero som et skoleomfattende program mot mobbing ble det riktige valget for Voss. Dette programmet fokuserer på nulltolleranse mot mobbing, kollektiv forpliktelse blant alle ansatte, elever og foresatte og kontinuerlig arbeid. Målet er å redusere mobbing ved å øke skolens evne til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing.

I tillegg til å fokusere på forebygging, ønsker Voss hjelp til å få integrert en felles holdning, felles tanker og felles verdier i hele bygda. Ta for eksempel idretten. Voss er en idretts kommune og vi ønsker en inkluderende og tolerant kultur også i her.

– Vi ønsker å skape felles tanker og holdninger, og at det skal bli en del av vår daglige praksis, en del av skolens daglige virke. Målet er ikke å utdanne noen få som kan, men det skal integreres i selve ryggmargen i organisasjonen. Det virker som Zero legger vekt på å integrere disse tankene i skolens daglige virke, mener Mundal.

Tidlig innsats

I Voss kommune har de lange tradisjoner med å se likt på utviklingen i barnehage og skole, så selv om Zero er et skoleprogram, ønsker de også å inkludere barnehagene i arbeidet. De har derfor henvendt seg til SAF for å få hjelp til dette.

– Vi har et mål om å lage et opplegg som kan benyttes både i skolene og i barnehagene, og mange av innfallsvinklene og mye av stoffet kan også benyttes i barnehagene. Vi ønsker en trygg og mobbefri barnehage, forteller hun. 

 

Tekst: Alexandra Halsan og Tove Flack

Zero