MENY

Zero-oppstart i Voss

Alle skolene i Voss er nå godt i gang med Zero-arbeidet. En tydelig og fin oppstart har satt standpunktet for videre arbeid mot mobbing i kommunen.

– Det er spennende å se hvor mye engasjement som kommer frem når det satses helhetlig på Zero-arbeid i en kommune. Jeg er imponert over oppstarten på Voss, og synes dette lover godt for fortsettelsen, sier universitetslektor Tove Flack ved Senter for atferdsforskning.

Hun leder Zero-arbeidet i kommunen og er imponert over kommunens innsats i arbeidet mot mobbing.

Pangstart med ballongslipp

For å skape en pangstart som Zero-skole arrangerte Skulestad skule et ballongslipp første skoledag etter sommerferien. 400 lyseblå Zero-ballonger ga barn og voksne en oppstart de sent vil glemme.

– Alle våre 169 elever ble møtt i skolegården av ressurselevene, og fikk utdelt hver sin ballong. Etter at rektor hadde ønsket alle velkommen, hadde vi felles nedtelling og på en to tre ble alle ballongene sluppet av sted, sier Alida Djuve, inspektør ved Skulestad skule.

Symboler som forplikter

Synlige tegn i skolemiljøet bidrar til å holde kontinuerlig oppmerksomhet på Zero. I skolegården ved Skulestad har de derfor valgt å male en stor Zero-logo på asfalten, og i flaggstanga henger en Zero-vimpel.

– Dette minner alle, både barn og voksne, på at dette er en Zero-skole. I tillegg gir vi tydelige signaler til andre om hva skolen står for, sier Djuve.

Zero-vimpelen kan ses ved flere av skolene i Voss.

Aktiviteter om samarbeid

For å markere betydningen av samarbeid og sosial tilhørighet, organiserte Bordalen skule sju ulike aktiviteter i oppstartsdagene med fokus på samarbeid mellom elevene:

 1. Bygge et 70cm høyt tårn av steiner
 2. Balansere på line
 3. Sykle på enhjulssykkel
 4. To og to jobber mot å finne likevekt når de står på hver sin side av en planke som vipper
 5. Lage et Zero-rop
 6. Kaste ball i bøtte
 7. Stable bruskasser i høyden samtidig som man klatrer på de

Bevisstgjør elevene

En sentral del av arbeidet mot mobbing innebærer å gi elevene bedre forutsetninger for å forstå hva mobbing er. Ved Gjernes skule arrangeres derfor jevnlige samlinger for alle elevene, der rektor tar opp ulike spørsmål som for eksempel «Hva er mobbing?» og «Hva er konflikt?». Dette er spørsmål elevene diskuterer nærmere i klassene.

For å gi elevene flere muligheter til å melde fra om mobbing, har også mange av skolene satt opp Zero-postkasser, der elevene anonymt kan melde fra om mobbing på skolen.

Flere av Zero-skolene i kommunen har også ressurselever. Dette er en gruppe elever som har en viktig rolle i arbeidet mot mobbing på skolen, og som bidrar i Zero-arbeidet. På Skulestad har ressurselevene blant annet nedtegnet fire regler som samler hovedmålet i programmet:

 1. Ingen skal grue seg til å komme på skolen
 2. Alle skal ha noen å være med
 3. Alle skal snakke fint med hverandre
 4. Alle skal ha det bra på skolen

Alle elevene på skolen har skrevet under på reglene som er med å bidra til forpliktelse og synliggjøring av hver enkelt elevs ansvar for å skape et godt læringsmiljø på skolen.

De viktige foreldrene

Ved Bjørgum skule legger de vekt på et godt samarbeid mellom skole og hjem, og de vet hvordan man kan skape et tett samarbeid med foreldrene. Her er noen eksempler:

 • Fire foreldrerepresentanter er medlemmer i ressursgruppa, og disse representantene møter på alle fagseminarene og møter i ressursgruppa
 • Leder av FAU er tydelig på at hver enkelt forelder må være bevisst sitt ansvar for å hindre at barna deres mobber eller blir mobbet – og å søke hjelp dersom det skjer
 • Alle rådsorganene på skolen blir gjort oppmerksom på at de må samarbeide med foreldrene for å forebygge og håndtere mobbing

Ved Bjørgum har de opp mot 100 % frammøte på foreldremøtene. Disse møtene blir blant annet brukt til å diskutere ulike påstander og problemstillinger om foreldrenes rolle, som for eksempel:

 • Ingen andre voksne skal irettesette mitt barn
 • Jeg tar kontakt med de andre foreldrene dersom mitt barn blir holdt utenfor i sosiale sammenhenge
 • Det er ikke greit å snakke negativt om andre rundt middagsbordet
 • Jeg har kontroll på hva mitt barn holder på med på internett/mobil
 • Så lenge mitt barn ikke blir mobba, bryr jeg meg ikke om hvordan andres barn har det

Erfaringene viser at disse påstandene/problemstillingene bidrar til å skape engasjement og refleksjon over foreldreansvaret knyttet til mobbing og krenkende atferd.

Skolen bruker også filmen «Foreldre mot mobbing» som en del av satsingen på samarbeidet mellom skole og hjem i kampen mot mobbing.

 

Tekst: Maren Stabel Tvedt, etter innspill fra Skulestad, Bordalen, Gjernes og Bjørgum skule i Voss.