MENY

Materiell i Zero

 • Silhuett av jente i dusjen.

  Temahefte om mobbing

  Gjennom åtte kapitler drøftes ulike tema og dilemma som skolene møter i sitt arbeid mot mobbing. Hvert tema har en faglig innledning, spørsmål til drøfting i kollegiet og verktøy knyttet til det aktuelle tema, som jentemobbing og mobbing med mobiltelefon.

 • Bilde av sammenkrøllet gutt på en gressplen.

  Skolens handlingsplan mot mobbing (bokmål)

  Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing.

 • Bilde av sammenkrøllet gutt på en gressplen.

  Schools’ Action Plan Against Bullying

  Schools’ Action Plan Against Bullying contains details of how to prepare an Action Plan Against Bullying and a template, which can be used for the documentation. The aim of the Action Plan Against Bullying is to present the school’s systems for discovering, solving and preventing bullying.

 • Jente som ser på mobiltelefonen i en trappeoppgang.

  Zero - Lærerveiledning

  Lærerveiledningen er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærer-veiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak.

 • Girl looking at her phone.
 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (nynorsk)

  For å lukkast i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skulen samarbeider. Zero-programmet er laga slik at tilsette på skulen, elevar og foreldre skal kunne gjere det. Elevrådets idéhefte inneheld gode idear til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (bokmål)

  For å lykkes i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skolen samarbeider. Zero-programmet er laget slik at ansatte på skolen, elever og foreldre skal kunne gjøre dette. Elevrådets idéhefte består av gode ideer til bruk i arbeidet mot mobbing.

 • Frontpage of the plan.

  Book of Ideas for Student Councils

  We have written this Book of Ideas for Student Councils for use in schools. We hope it will be helpful for you to use in individual classes and we encourage each class representative to work with your class teacher to organise the work against bullying in your class.

 • Framsida på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (nynorsk)

  Heftet skal vera eit hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalde elev som saman med sin klasselærar kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Framsiden på heftet.

  Elevrådets idehefte for ungdomstrinnet (bokmål)

  Heftet skal være et hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalgte elev som sammen med sin klasselærer kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

 • Frontpage of the plan.

  Book of Ideas for Student Councils

  We hope the Book of Ideas for Student Councils will be helpful for you to use in individual classes and we enc ourage each class representative to work with your class teacher on how best to organise the work and exercises.