MENY

Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (bokmål)

For å lykkes i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skolen samarbeider. Zero-programmet er laget slik at ansatte på skolen, elever og foreldre skal kunne gjøre dette. Elevrådets idéhefte består av gode ideer til bruk i arbeidet mot mobbing.