MENY

Elevrådets idéhefte for barnetrinnet (nynorsk)

For å lukkast i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skulen samarbeider. Zero-programmet er laga slik at tilsette på skulen, elevar og foreldre skal kunne gjere det. Elevrådets idéhefte inneheld gode idear til bruk i arbeidet mot mobbing.