MENY

Skolens handlingsplan mot mobbing (bokmål)

Skolens handlingsplan mot mobbing er ment som en hjelp i arbeidet med å avdekke, løse og forebygge mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipper som skal følges av de ansatte ved skolen i arbeidet mot mobbing.