MENY

VITE – Videobased Improvement for TEachers

Prosjektets hovedmål er å utvikle og pilotere et tiltak for profesjonell utvikling for lærere.

Foto: iStock Foto: iStock

I samarbeid med ansatte fra Læringsmiljøsenteret vil lærere som deltar i prosjektet få mulighet til å utvikle interaksjonene i klasserommet. Lærerens klasseromsinteraksjoner baseres på videoopptak fra ordinære skoletimer. 

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. 

Ettersom tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret og valid rammeverk er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene. I neste omgang kan det føre til økt faglig og sosialt læringsutbytte.

Les mer:

Validering av «Classroom Assessment Scoring System» på ungdomstrinnet (CLASS-S)

Vil øke elevengasjementet i klasserommet