MENY

Oppgaver til filmen Livsmestring hele livet

For å få tilgang til filmen Livsmestring hele livet, må du være med i Læringsmiljøprosjektet og kontakte din veileder eller Nina Grini for å få lenke + passord.

Stillbilde av mors hånd som berører babyhånd. Fra filmen Livsmestring hele livet. Foto: Thomas Larsen Otterdal Stillbilde fra åpningsscenen til filmen Livsmestring hele livet. Filmfotograf: Thomas Larsen Otterdal.

 

Du finner refleksjonsoppgaver til filmen nederst på siden.

 

Hvorfor bruke filmen?

Det å ha, i det minste, én god relasjon i livet, ser ut til å være den viktigste faktoren til å forklare hva som skal til å få et helsemessig godt, langt og lykkelig liv (Waldinger, R. 2015). Slik kan man si at det å kunne inngå i og beholde gode relasjoner, er svært viktig å lære og mestre livet godt. Relasjoner blir viktig å snakke om innen temaet livsmestring.

Hvordan kan man snakke om viktigheten av gode relasjoner? Det kan særlig være vanskelig når vi vet at flere virkelig har utfordringer knyttet til ensomhet og utenforskap. Filmen Livsmestring hele livet og refleksjonsspørsmålene som er laget til, kan være til hjelp.

Når vi ser noe som berører oss, glemmer vi det sjeldent. At det berører oss, handler om at det vekker emosjoner i oss og at det vekker minner. Å lære gjennom kunst og kultur kan nettopp bidra til dette, å bringe inn enkeltelevers følelser og minner, deres forforståelse inn i læringsøkten, men likevel velge og fokusere på handlingen i filmen. Denne filmen handler om viktigheten av å ha gode relasjoner i livet – hele livet. Tittelen gjenspeiler viktigheten av gode relasjoner for livsmestring. Det er et naturlig fokus i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

 

Hvordan bruke filmen?

Filmen kan vises for klasser, elevråd, foreldre, personalet på skolen og kommunalt ansatte. Gjerne til alle gruppene i løpet av samme uke. Da det vil gi størst effekt.

NB: FILMEN KAN IKKE DELES PÅ SOSIALE MEDIER – dette handler om musikkrettighetene.

Refleksjonsoppgavene nedenfor er laget for å få til en refleksjon om filmen i etterkant. Spørsmålene og filmen viser  at gode relasjoner er viktig for et godt liv. Det legges fokus på at alle mennesker må være ansvarlige for selv å bli inkludert, og å inkludere andre. Hva kan vi gjøre da?

I tillegg må alle ta ansvaret for handlinger for å beholde relasjoner som allerede er etablert. Hvordan kan vi gjøre dette?

Refleksjon og dialog bør ende opp i konkrete handlinger som elever/foreldre/voksne kan gjøre dersom de opplever det vanskelig å skape gode relasjoner eller beholde gode relasjoner. Bruk gjerne IGP-metoden.

Filmen kan være en måte å ha fokus på det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring. Det kan gjerne kobles opp til arbeid med klasseregler og læringsmiljø og er en naturlig del av blant annet fagene KRLE, samfunnsfag og naturfag, slik fagene beskrives i læreplanene under punktet om faget og slik de ulike tverrfaglige temaene konkretiseres.

 

Referanse

(Waldinger, R. 2015.nov – TED Talks; what makes a good life? Lessons from the longest study on happiness).

 

Refleksjonsoppgaver

Refleksjonsoppgaver til elever

 • Hva ser du i filmen?
 • Hvilke tanker gir filmen deg?
 • Hvilke følelser gir filmen deg?
  • Blir du glad når du ser den?         
  • Blir du trist? Eller noe helt annet?
 • Hva handler filmen om, tenker du?
 • Hva kan du gjøre hvis du ser en person som er alene, slik som i filmen?
  • Hva kan du gjøre? Hva kan du si?
 • Var det noe spesielt ved filmen som du merket deg?
 • Var det noe ved filmen som du ikke forsto?
 • Hva vil du si er hovedbudskapet i filmen?
 • Filmen heter Livsmestring hele livet. Synes du tittelen passer til innholdet? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Refleksjonsoppgaver til lærere

 • Hva handler filmen om?
 • Hvordan opplever du historien i filmen?
 • Filmen heter Livsmestring hele livet. Synes du tittelen passer til innholdet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan opplever du lærerens rolle når det gjelder å skape rom for relasjoner?
 • Hva vil din rolle være overfor dine elever dersom du opplever at noen blir holdt utenfor?
 • Hvordan kan du bistå dine elever med å støtte hverandre sosialt, både i og utenfor skolen?
 • Hvordan ville du snakket om viktigheten av sosiale relasjoner og sosial støtte?

 

Refleksjonsoppgaver for foreldre

 • Hva opplever dere at filmen handler om?
 • Hvordan kan dere hjelpe barn med å skape gode relasjoner?
 • Hvordan kan du/dere som foreldre bistå når barna deres opplever selv å ikke ha gode relasjoner?
 • Hvordan kan du/dere som foreldre bistå når andre elever i ditt barns miljø ser ut til å mangle jevnalder relasjoner?
 • Hvordan ville du forklart barnet ditt viktigheten av sosiale relasjoner og sosial støtte?

 

 

Tekst: Nina Grini