MENY

– Møter et behov

I løpet av få år er det blitt 400 Være sammen-barnehager, og mange flere står i kø for å bli med. Pål Roland tror etterspørselen skyldes et udekket behov, særlig med tanke på visjonen om tidlig innsats.

Være sammen har som mål å heve kompetansen blant ansatte i barnehager for igjen å styrke kvaliteten i det daglige arbeidet med barn. Det begynte på Sørlandet, og har nå spredt seg over store deler av Sør-Norge.

– Det er stor pågang fra barnehager som vil være med. Allerede nå er det planlagt mange veilederkurs i hele 2014 og i 2015, sier førsteamanuensis Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret som har utviklet den faglige profilen sammen med professor Ingunn Størksen.

– Tidlig innsats i praksis

Være sammen handler om å heve kompetansen på blant annet håndtering av atferdsvansker, relasjonsbygging, kommunikasjon, implementering og organisasjonsutvikling. Roland tror dette er sentrale utviklingsområder for ansatte i barnehager.

– Jeg tror Være sammen dekker et behov som har vært i barnehagesektoren, sier han.

Samtidig understreker han at tidlig innsats, som gjennomsyrer Være sammen, er et veldig aktuelt tema som myndigheter og mange andre er opptatt av.  

– Tidlig innsats er i tiden, og Være sammen er en måte å omsette tidlig innsats i praksis, sier han.

En annen suksessfaktor er at Være sammen handler om kompetansebygging i hele personalet. Både implementering og organisasjonslæring er viktige komponenter i kursingen.

– Jeg tror barnehager ser og forstår nytten av å være med i Være sammen. Ofte er det en god implementering som mangler når man skal prøve å endre noe, sier Roland.

– Spredning av innovasjoner er spennende og krevende. Det er alltid et spenningsfelt mellom spredning og kvalitet. Utfordringen er å vokse i et tempo som ivaretar god kvalitet, legger han til.

Fakta om Være sammen

Til nå har 400 barnehager fordelt på rundt 25 kommuner deltatt i Være Sammen. Fra disse barnehagene er over 750 barnehageansatte kurset til veiledere. Noen av disse er ressursveiledere som bidrar til å kurse andre.

Universitetet i Agder har evaluert Være sammen og evalueringen viser gode resultater både når det gjelder vurdering av nytteverdien av innhold og implementeringsprosesser i barnehagene.

Pål Roland holder foredrag foran fullsatt sal.