MENY

Være sammen – populært kurstilbud avsluttet etter ti år

Mer enn 5 000 ledere og pedagoger fra 3 000 barnehager over hele landet har tatt veiledningskurset Være sammen. Når tilbudet nå avsluttes er det for å gi rom til nye tilbud i kompetanseheving.

Pål Roland underviser deltakere på Være sammen-kurset. Pål Roland underviser deltakere på Være sammen-kurset.

Tekst: Kjetil Helland

Det var gründerne Eyvind Skeie og Klaus Erik Krogh i selskapet med samme navn som for ti år siden stod for kursideen. De oppsøkte Læringsmiljøsenteret med tanker om å få til et kurs i å bygge kapasitet innen pedagogikk og kommunikasjon i barnehagen.

Kursideen var så god at dosent Pål Roland med kolleger på Læringsmiljøsenteret satte i gang et samarbeid om videreutvikling. Det ble til veilederkurset Være sammen.

– Samarbeidet med Være sammen har vært både spennende og energigivende, med sentrale prosjektledere som Torhild Vetvik Roland og Nanna Weberg i føringen, sier Roland og tilføyer at universitetslektor Svanaug Lunde har vært en viktig drivkraft i arbeidet.

Ingen midler, ingen kurs
Med støtte fra utdanningsdirektøren i Vest-Agder og midler fra Kunnskapsdepartementet kom utdanningstilbudet på beina.

– Vi fikk til et kurs med ti studiepoeng der kjernekomponentene var forståelse av autoritativ rolle, kommunikasjon i barnehagen, håndtering av utfordrende atferd, tidlig innsats og implementeringsteori, forklarer Roland.

Kurset har gått over fire dager og har inkludert oppgaveskriving og utplassering i en annen barnehage enn sin egen. – Vi har sett på kurset som et kapasitetsbyggingsprosjekt der ny kunnskap blir implementert og anvendt i barnehagene. Ny kunnskap har gjort dem i stand til å løse utfordringer og selv drive frem gode prosesser i barnehagen, sier Roland.

Gode erfaringer gjennom ti år
Roland fremhever at tilbakemeldingene på kurset har vært svært gode. – Forskere ved Universitetet i Agder gjorde en evaluering som viste gode resultater. Vi har selv latt oss imponere av hvordan veilederne har tatt med seg og videreført ny kunnskap i barnehagene.

Etter ti år er det derimot slutt for kurset. Det betyr ikke at de som ønsker fornyet kompetanse ikke har alternativer.

– Interessen for kurset er fortsatt på topp, men vi har valgt å fase det ut fordi Læringsmiljøsenteret tilbyr ulike moduler for kompetanseutvikling som både dekker og fornyer innholdet fra Være sammen-kurset. Dette er moduler som kan settes sammen etter hvilke kompetansebehov barnehagene har, enten det er innen ledelse, livsmestring, begynnende mobbeatferd, fysisk læringsmiljø eller lekbasert læring, avslutter Roland.

Her finner du mer informasjon om de ulike kompetansemodulene Læringsmiljøsenteret tilbyr.