MENY

Være sammen sprer seg

Den fargerike løven inntar stadig flere barnehager. Til nå er rundt 550 barnehageansatte kurset eller under opplæring som veiledere i Være sammen.

Være sammen er et kompetanseløft for alle ansatte i barnehager. Målet er at mer kunnskap blant de voksne skal gi bedre arenaer for barns vekst og modning. Dukken Regnbueløven representerer verdiene i Være sammen for barn og voksne i barnehagen.

De som deltar på veilederkurs er stort sett styrere og pedagogiske ledere som igjen skal bringe det de lærer ut i sine barnehageorganisasjoner.

– Vi er opptatt av at alle ansatte, ikke bare pedagogene, skal få denne kunnskapen. For å få utvikling i barnehagen er det viktig at alle er med. Først da skaper vi endring i organisasjonen, sier Torhild Roland Vetvik som er kursansvarlig og daglig leder i Være sammen.

Målet er å øke kompetansen i barnehager slik at de voksne er varme grensesettere i møte med barna.

– Det handler om varme og tydelige voksne som setter grenser på en positiv måte, og skaper gode Være sammen-miljø. Vi er opptatt av sosial kompetanse, spesielt blant barn sliter med «sterke følelser». Hvordan kan vi møte både de som er innadvendte og de som er utagerende på en bedre måte, sier Vetvik.

550 veiledere

Være sammen startet i Agder-fylkene, og har nå spredt seg til Rogaland, Hordaland og noen kommuner på Østlandet. I forrige uke ble 120 styrere og pedagogiske ledere kurset som veiledere.

Styrer i Smååsane barnehage i Vennesla, Marianne Wegge, er en av en av ressursveilederne som nå deler sine erfaringer med Være sammen-arbeidet til andre. Hun mener opplegget er bra fordi det er tilpasset både personalet, barna og foreldrene.

– Det er kompetanseheving på alle nivå. Det er viktig at vi har foreldrene med på laget. Alle foreldrene får en innføring i hva det vil si å være varme grensesettere, og hvilke positive følger det får for foreldrerollen, sier Wegge.

Hennes barnehage har vært med siden oppstarten i 2010, og de jobber med Være sammen hele tiden.

– Vi bruker Være sammen-bøkene mye i smågrupper med barna, og Løveloven er blitt en naturlig del av hverdagen, sier hun.

Løveloven (Eyvind Skeie, Være sammen 2010)

Kan du løveloven?
Jeg skal være meg.
Men gi plass til andre
Slik at de blir seg.
Bry meg om en annen
Hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre
For barn i alle land

Ser du en som plages.
Det er ikke bra!
Alle må stå sammen
Om å si ifra.
Alle barn på jorden
Har den samme rett
Til å være trygge
Og til å være sett.

– Får nyttige verktøy

Wegge forteller om stort utbytte av deltakelsen i Være sammen. Hun trekker fram verdien av forankringen av praksis i teori og forskning.

– Vi har fått felles forståelse av hva det vil si å være varme grensesettere. Dermed oppleves personalgruppa som forutsigbar for barna. I tillegg får vi tilbakemeldinger fra foreldre som i større grad opplever at de blir tatt på alvor. De er viktige samarbeidspartnere når man skal skape et godt oppvekstmiljø for barna, sier hun.

Veilederopplæringen tar sikte på å gi deltakerne generell kompetanse som veiledere i Være sammen-barnehager. Opplæringen er relatert til de fem kjerneelementene i Være sammen: autoritative voksne, kommunikasjon og perspektivtaking, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd og organisasjonsutviklingsinnovasjon og implementering.

– Dette er ikke nye ting, men det gir barnehagene et verktøy for å sette ting i system. Alle ansatte får et felles språk og felles teorigrunnlag å jobbe utfra, sier Vetvik.

Være sammen ledes av Være sammen As. Læringsmiljøsenteret har det faglige ansvaret, og Universitetet i Agder evaluerer. Idemaker og forfatter av materiellet er Eyvind Skeie/IdeHospitalet.

Les mer om Være sammen