MENY

Veilederemne med studiepoeng

Veilederutdanningene innen Være Sammen er utvidet til studiepoenggivende kurs.

Pål Roland holder kurs i Være Sammen. Fullsatt auditorium.

Humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger har godkjent ny fagplan for veilederutdanningen.

Det betyr at videreutdanningsemnet «Veiledning av systemrettet arbeid i barnehage og skole» med ti studiepoeng er opprettet. Kurset tilbys deltakere som fra høsten 2014 er i gang med opplæring i Være sammen.

Kvalitetssikring

Læringsmiljøsenteret har tidligere hatt veilederkurs knyttet til ulike prosjekter og program. Det studiepoenggivende videreutdanningskurset er fortsatt knyttet til senterets prosjekter og program, men nå er pensum utvidet og det er krav om praksis.

Dermed er utdanningen mer forpliktende og tydeligere i hva som forventes fra studentene. Nå har den kvalitetsstempel som universitetsutdannelse gir.

Første kurs i gang

Det er blant annet mulig å ta veilederemnet i forbindelse med Være Sammen, og her er det første kullet i gang. Rundt 110 pedagoger har startet et kursløp som går over fire dager med en skriftlig innleveringsoppgave til slutt.

Det er ikke overgangsordninger for de som har hatt veilederkurs tidligere.