MENY

ROBUST

Det er økende grad av stressrelaterte plager blant unge. Opplevelsen av stress er knyttet til krav de møter i skolen og i livet ellers. Tiltak for å gjøre ungdom bedre i stand til å takle de utfordringer og krav de vil måtte møte – gjøre dem mer robuste i forhold til livets utfordringer er derfor viktige.

Gjennom forskning vet vi at slike tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse.

Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har utviklet et slikt tiltak. Tiltaket heter ROBUST. ROBUST kurser skoleansatte i å undervise elever i fem hovedtema:

  • Lærende tankesett
  • Evne til å kunne regulere emosjoner
  • Evne til problemløsning
  • Oppmerksomt nærvær
  • Sosial kompetanse og sosialt ansvar

Tiltaket legger stor vekt på pedagogiske metoder som tiltaler elever i den aktuelle aldersgruppen og inneholder stor grad av øvelser der elevene deltar aktivt. Tiltaket tar også i vesentlig grad i bruk visuelle læremidler tilpasset elever i ungdomsskolen.

ROBUST er tilknyttet programområdet og temagruppen, begge ved navnet "Læringsmiljø og psykisk helse" ved Læringsmiljøsenteret.