MENY

ROBUST

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse.

Gruppe med elever som diskuterer.

Det er økende grad av stressrelaterte plager blant unge. Opplevelsen av stress er knyttet til krav de møter i skolen og i livet ellers. Tiltak for å gjøre ungdom bedre i stand til å takle de utfordringer og krav de vil måtte møte – gjøre dem mer robuste i forhold til livets utfordringer er derfor viktige. Gjennom forskning vet vi at slike tiltak kan ha betydelig positive effekter for barn og unges evne til å takle utfordringer i skolen, deres læringsresultater og psykiske helse.

Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har utviklet et slikt tiltak. Det heter ROBUST.

ROBUST kurser skoleansatte i å undervise elever i fem hovedtema:

  • Lærende tankesett
  • Evne til å kunne regulere emosjoner
  • Evne til problemløsning
  • Oppmerksomt nærvær
  • Sosial kompetanse og sosialt ansvar

Tiltaket legger stor vekt på pedagogiske metoder som tiltaler elever i den aktuelle aldersgruppen og inneholder stor grad av øvelser der elevene deltar aktivt. Tiltaket tar også i vesentlig grad i bruk visuelle læremidler tilpasset elever i ungdomsskolen.

Forskningsprosjekt

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient, som er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.

Skoleåret 2020/2021 vil 100 lærere i Stavanger, Sandnes og Jærskulen med sine klasser på 8. trinn få tilbud om å delta i forskningsprosjektet. Prosjektet ledes av professorene Mari Rege, Edvin Bru og Sigrun Ertesvåg fra UiS og Nina Nygård Magnussen fra Jærskulen. 

Resilient får 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.

Les mer om forskningsprosjektet her.