MENY

Forskning

Skoleåret 2018/2019 vil ROBUST utprøves på 8. trinn i ungdomsskoler i Bærum kommune.

Bilde av elever.

Utprøvingen i Bærum kommune vil bli gjenstand for nøye forskningsmessig evaluering. Dette gjøres gjennom å samle inn kvantitative data gjennom spørreskjema og kvalitative intervjudata. Formålet er å undersøke effekten av ROBUST på elevenes stressnivå, psykiske helse, faglige prestasjoner og sosiale relasjoner, samt deres opplevde nytteverdi og evaluering av tiltakskomponentene i ROBUST.